Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn Hotline

Liên hệ: 0949.480.611

Tư vấn Hotline

Liên hệ: 0981.501.138

Facebook

Dịch vụ

Là một nhà cung cấp tổng thể về dich vu bao ve, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khác hàng tại bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam. Các bạn có thể tìm thấy những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp qua đây:Là một nhà cung cấp tổng thể về dich vu bao ve, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khác hàng tại bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam. Các bạn có thể tìm thấy những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp qua đây:Là một nhà cung cấp tổng thể về dich vu bao ve, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khác hàng tại bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam. Các bạn có thể tìm thấy những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp qua đây:

Là loại hình dịch vụ cao cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự mang tính sự kiện. Tính chất của dịch vụ này không bao gồm bảo vệ tài sản, đặc điểm trong hoạt động dịch vụ an ninh gồm: Giữ gìn...

Loại hình dịch vụ cung cấp Bảo vệ mục tiêu mang tính cố định như : Nhà máy, tòa nhà, công trình xây dựng,... Hiện Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ HPC chúng tôi đang cung cấp ch...

Là loại hình dịch vụ cao cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự mang tính sự kiện. Tính chất của dịch vụ này không bao gồm bảo vệ tài sản, đặc điểm trong hoạt động dịch vụ an ninh gồm: Giữ gìn...

Là loại hình dịch vụ cao cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự mang tính sự kiện. Tính chất của dịch vụ này không bao gồm bảo vệ tài sản, đặc điểm trong hoạt động dịch vụ an ninh gồm: Giữ gìn...

Nghề bảo vệ - Khi khách hàng nghỉ ngơi, chúng tôi làm việc
Khi nói đến nghề bảo vệ, mọi người sẽ nghĩ đến một công việc nhàn nhã, dành cho những người lười biếng, hoặc đã ...